...
Quê hương mùa xuân Thùy Dương
...
Ngày Tết Việt Nam Thùy Dương
...
Hỡi Nàng Xuân Thùy Dương
...
...
...
...
Mục Kiền Liên - Người con hiếu thảo Thùy Dương - Liêng Kiến Quang
...
Mùa xuân đầu tiên Thùy Dương
...
...
Duyên phận Thùy Dương
...
Sầu Lẻ Bóng Thùy Dương
...
Tằm Vương Tơ Thùy Dương
...
Khúc Hát Ân Tình Thùy Dương
...
Hoa Nở Về Đêm Thùy Dương
...
Chuyến Đò Không Em Thùy Dương - Hồ Quang Lộc