...
Một Thời Đã Xa Minh Trang Lyly - Đinh Quang Minh
...
Khi Giấc Mơ Về Minh Trang Lyly - Đinh Quang Minh
...
Tình Phiêu Lãng Minh Trang Lyly - Đinh Quang Minh
...
Xin Lỗi Anh Minh Trang Lyly - Đinh Quang Minh
...
Tóc Em Đuôi Gà Minh Trang Lyly - Đinh Quang Minh
...
Cơn Mưa Lao Xao Minh Trang Lyly - Đinh Quang Minh
...
Yêu Đời Yêu Người Minh Trang Lyly - Đinh Quang Minh
...
Em Ơi Hà Nội Phố Minh Trang Lyly - Đinh Quang Minh
...
Riêng Một Góc Trời Minh Trang Lyly - Đinh Quang Minh
...
Tôi Ngàn Năm Đợi Minh Trang Lyly - Đinh Quang Minh
...
Phúc Âm Xanh Minh Trang Lyly - Đinh Quang Minh
...
Dĩ Vãng Minh Trang Lyly - Đinh Quang Minh
...
Dĩ Vãng Nhạt Nhòa Minh Trang Lyly - Đinh Quang Minh
...
Nhớ Minh Trang Lyly - Đinh Quang Minh
...
Về Đây Em Minh Trang Lyly - Đinh Quang Minh