...
Xuân Xa Quê Cao Hoàng Nghi
...
Những Người Cha Xưa Cao Hoàng Nghi
...
Mùa Xuân Đó Có Em Cao Hoàng Nghi
...
Chiếc Xuồng Ngọc Kiều Oanh - Cao Hoàng Nghi
...
Hai Lối Mộng Cao Hoàng Nghi
...
Tâm Sự Ngày Xuân Cao Hoàng Nghi
...
Tiễn Biệt Tình Sầu Cao Hoàng Nghi
...
Xuân họp mặt Cao Hoàng Nghi
...
Lỡ Chuyến Đò Duyên Ngọc Thu - Cao Hoàng Nghi
...
Hai Đứa Mình Yêu Nhau Cao Hoàng Nghi - Thúy Hằng Hana
...
...
Mười Năm Đợi Chờ Cao Hoàng Nghi
...
Tình đầu dang dở Cao Hoàng Nghi
...
Khúc hát tự tình Cao Hoàng Nghi
...
Mùa Xuân Xa Quê Hoàng Linh - Cao Hoàng Nghi