...
Cánh Hoa Yêu Cao Hoàng Nghi
...
Phận Tơ Tằm Cao Hoàng Nghi
...
Sống Giả Cao Hoàng Nghi
...
Thầm Lặng Riêng Anh Cao Hoàng Nghi
...
Thành Phố Sương Mù Cao Hoàng Nghi
...
Thương Lắm Cà Mau Cao Hoàng Nghi - Hồng Phấn
...
Hái Hoa Rừng Cho Em Cao Hoàng Nghi
...
Nhớ Người Tình Xa Cao Hoàng Nghi
...
Tình Lỡ Cao Hoàng Nghi
...
Tình Bọt Nước Cao Hoàng Nghi
...
Tôi Vẫn Nhớ Cao Hoàng Nghi
...
Đường Về Hai Thôn Ngọc Kiều Oanh - Cao Hoàng Nghi
...
Chiếc Xuồng Ngọc Kiều Oanh - Cao Hoàng Nghi
...
Đường tím bằng lăng Ngọc Thảo - Cao Hoàng Nghi
...
Chung Vầng Trăng Đợi Ngọc Thảo - Cao Hoàng Nghi