...
Về Đón Tết Hồ Quang Hiếu
...
...
Người Cha Yêu Dấu (Papa) Hồ Quang Hiếu - Phan Ngọc Luân
...
Hào Bước Theo Đời Hồ Quang Hiếu
...
...
...
...
Chúng Ta Là Anh Em Hồ Quang Hiếu
...
Người Khóc Cùng Anh Hồ Quang Hiếu
...
Cơn mưa chiều Hồ Quang Hiếu
...
...
Hãy Luôn Nhớ Về Nhau Hồ Quang Hiếu
...
Muốn Hóa Thành Cơn Gió Hồ Quang Hiếu
...
Ngược Chiều Yêu Thương Hồ Quang Hiếu
...