...
Tình Yêu Vỗ Cánh Dương Đình Trí - Thanh Ngân
...
Tình Nghĩa Đôi Ta Chỉ Thế Thôi Dương Đình Trí - Ngọc Liên
...
Tình Bơ Vơ Dương Đình Trí - Chương Đan
...
Tiễn Biệt Dương Đình Trí - Hà Vân
...
Thương Lắm Mình Ơi Dương Đình Trí
...
Thoáng Giấc Mơ Qua Dương Đình Trí - Chương Đan
...
Tà Áo Cưới Dương Đình Trí
...
Quê Hương Thân Thương Dương Đình Trí
...
LK Hai Mùa Mưa Dương Đình Trí - Thanh Trúc
...
Người Thương Kẻ Nhớ Dương Đình Trí
...
Nàng Sơn Ca Dương Đình Trí - Chương Đan
...
Mùa Xuân Đầu Tiên Dương Đình Trí
...
Mùa Xuân Đầu Tiên Dương Đình Trí - Thanh Ngân
...
LK Tình Nghèo Có Nhau Dương Đình Trí - Thanh Ngân
...
LK Sông Quê Dương Đình Trí - Thanh Ngân