...
Thề non hẹn biển Dương Đình Trí - Thanh Ngân
...
Tơ hồng Dương Đình Trí - Kha ly
...
Làm dâu miệt vườn Dương Đình Trí - Kha ly
...
...
Bài ca dao đầu đời Dương Đình Trí
...
Chiều mưa qua sông Dương Đình Trí
...
Lý quạ kêu Dương Đình Trí - Thanh Ngân
...
Bọt biển Dương Đình Trí - Thanh Ngân
...
Hát nữa đi em Dương Đình Trí - Thanh Ngân
...
Tình Huế Dương Đình Trí