...
...
Lòng Mẹ 2 Cẩm Loan
...
Hương Sắc Miền Nam Cẩm Loan - Nam Thanh Phong
...
...
Hạ Thương Cẩm Loan
...
...
...
Hạ Buồn Cẩm Loan
...
...
...
Giận Hờn 2 Cẩm Loan - Nam Thanh Phong
...
Đêm Tâm Sự Kha Thi - Cẩm Loan
...
Gian Dối Cẩm Loan
...
Đêm Không Nhà Cẩm Loan
...
Con Đường Mang Tên Em Kha Thi - Cẩm Loan