...
...
Đam Mê Ngọc Hân
...
...
Chiều Đồng Quê Ngọc Hân
...
Bến Duyên Lành Ngọc Hân
...
...
Tình Nghèo Có Nhau Ngọc Hân - Trịnh Nam Phương
...
Đêm Tâm Sự Ngọc Hân - Trịnh Nam Phương
...
...
...
Có Buồn Nào Buồn Hơn Đoàn Minh - Khưu Huy Vũ
...
Người Giàu Cũng Khóc Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
...
Hồn Quê Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
...
Tình Nghèo Có Nhau Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
...
Đôi Ngả Chia Ly Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân