...
Hai đứa mình yêu nhau Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
...
Nối Lại Tình Xưa Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
...
Biển Tình Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
...
Chuyến Xe Lam Chiều Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
...
Ngày Đá Đơm Bông Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
...
Yêu Lầm Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
...
Hoàng Hôn Màu Tím Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
...
Phút Cuối Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
...
Lời Cuối Cho Tình Yêu Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
...
Anh Ba Chị Tư Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
...
Hãy Trả Lời Em Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
...
Nói với người tình Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
...
Lý Kéo Chài Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
...
...
Ăn Năn Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân