...
...
...
Bạn tình ơi Ngọc Quang
...
Giăng thanh gió mát Ngọc Quang
...
Lý giao duyên Thanh Nhàn - Ngọc Quang
...
...
Lúng liếng Thúy Hường - Ngọc Quang
...
Ngoi tua man thuyen Ngọc Quang
...
...
Về quê Ngọc Quang
...
...
...
Gọi đò Ngọc Quang
...
Gửi Về Quan Họ Ngọc Quang
...
Trầu Cau Quan Họ Ngọc Quang