...
Sầu Đông Remix Khưu Huy Vũ
...
Sến Nhảy Khưu Huy Vũ
...
Nhật Thực Khưu Huy Vũ
...
...
Mùa Xuân Xôn Xao Khưu Huy Vũ
...
Mùa Xuân Đầu Tiên Khưu Huy Vũ
...
Một Lần Lầm Lỡ Khưu Huy Vũ
...
Mưa Đêm Tỉnh Nhỏ Khưu Huy Vũ
...
Mình Ơi Khưu Huy Vũ
...
...
...
...
Kiếp Tằm Remix Khưu Huy Vũ
...
Lá Diêu Bông Remix Khưu Huy Vũ
...
Kiếp Tằm Khưu Huy Vũ