...
Hai Mùa Noel Lê Sang - Lưu Ánh Loan
...
Đất Trời Vào Xuân Lưu Ánh Loan
...
Hạnh Phúc Đầu Xuân Lưu Ánh Loan
...
Chúc Tết Lưu Ánh Loan - Ý Linh
...
Tiễn Đưa Lưu Ánh Loan
...
Mùa Xuân Xa Quê Vũ Hoàng - Lưu Ánh Loan
...
‎Tuyết Lạnh Lưu Ánh Loan
...
Chuyến Đò Vĩ Tuyến Lưu Ánh Loan
...
Con Tim Tan Vỡ Hoàng Nhật Minh - Lưu Ánh Loan
...
Cầu Cho Cha Mẹ 2 Đoàn Minh - Lưu Ánh Loan
...
Bóng Nhỏ Giáo Đường Lưu Ánh Loan - Huỳnh Nguyễn Công Bằng
...
Xin Trả Tôi Về Lưu Ánh Loan
...
Hái Hoa Rừng Cho Em Đoàn Minh - Lưu Ánh Loan
...
Gác Nhỏ Đêm Xuân Lưu Ánh Loan
...
Duyên Thắm Lưu Ánh Loan