...
Chiều Cuối Tuần Khưu Huy Vũ - Đăng Nguyên
...
Chú Hai Lúa Khưu Huy Vũ
...
Ai Nhớ Chăng Ai Khưu Huy Vũ
...
...
Cầu Cho Cha Mẹ Lưu Ánh Loan - Dương Hồng Loan
...
Đồng Xanh Lưu Ánh Loan
...
Gánh Hàng Rong Lưu Ánh Loan
...
Hạnh Phúc Lang Thang Lưu Ánh Loan
...
...
Liên Khúc Không Lưu Ánh Loan
...
Linh Hồn Tượng Đá Lưu Ánh Loan
...
Nào Biết Nào Hay Lưu Ánh Loan
...
Người Yêu Dấu Lưu Ánh Loan
...
Quảng Ngãi Ta Ơi Lưu Ánh Loan
...
Quên Đi Tình Yêu Cũ Lưu Ánh Loan