...
Thu Tím Lá Vàng Huỳnh Thật
...
Tà Áo Cưới Huỳnh Thật
...
Tâm Sự Nàng Xuân Hồng Phượng - Huỳnh Thật
...
...
Phút Cuối Huỳnh Thật - Nguyễn Ngọc Sơn
...
Những Lời Này Cho Em Huỳnh Thật
...
Nhớ Mẹ Huỳnh Thật
...
Người Hàng Xóm Huỳnh Thật
...
...
Ngày Buồn Huỳnh Thật
...
Nếu Một Ngày Huỳnh Thật
...
Một Thuở Yêu Người Tiến Vinh - Huỳnh Thật
...
...
Một Mình Thôi Huỳnh Thật
...
Một Lần Dang Dở Huỳnh Thật