...
Đừng Quên Nhau Hà Anh Tuấn
...
Hoàng Hôn Hà Anh Tuấn
...
Như Yêu Lần Đầu Hà Anh Tuấn - Phương Linh
...
Qua Đêm Nay Hà Anh Tuấn - Phương Linh
...
Cuộc Chiến Hà Anh Tuấn
...
Vô Hình Hà Anh Tuấn
...
Thủy Tinh Hà Anh Tuấn
...
Nhịp Si Mê Hà Anh Tuấn
...
Cứ Thế (LAVA) Hà Anh Tuấn
...
Xanh Mãi (Forever Young) Hà Anh Tuấn
...
Dung Nham (LaVa) Hà Anh Tuấn
...
Bóng Mưa Hà Anh Tuấn
...
Con Quay Hà Anh Tuấn
...
Gánh Hàng Rau Hà Anh Tuấn
...
Lời Nhắn Số 4 Hà Anh Tuấn