...
Xa Em Kỉ Niệm Xuân Trang - Khang Lê
...
Rồi Ánh Trăng Tàn Xuân Trang - Khang Lê
...
Hạnh Phúc Đầu Xuân Khang Lê - Văn Thức
...
Lời Tỏ Tình Đầu Xuân Khang Lê - Thai Đinh Đinh
...
...
Vui Tết Miệt Vườn Nhã Ca - Khang Lê
...
...
...
...
...
...
...
Lý Bông Mai Khang Lê
...
...