...
Nơi tình yêu bắt đầu Hoàng Hải Đăng
...
Mưa chiều đông Hoàng Hải Đăng
...
...
Hành khúc đêm Hoàng Hải Đăng
...
Giấc mơ trong mưa Hoàng Hải Đăng
...
Giấc mơ mãi còn đây Hoàng Hải Đăng
...
Độc hành ca Hoàng Hải Đăng
...
Đêm đầy sao rơi Hoàng Hải Đăng
...
...
Anh viết tên em mùa đông Hoàng Hải Đăng
...
Anh còn yêu em Hoàng Hải Đăng
...
Anh còn nợ em Hoàng Hải Đăng
...
Hà Nội Ngày Trở Về Hoàng Hải Đăng
...
Rồi Cũng Sẽ Qua Hoàng Hải Đăng
...
Tình Yêu Âm Thầm Hoàng Hải Đăng