...
Mong Em Hạnh Phúc Hồ Quang Lộc
...
...
Hương Quê Trang Anh Thơ - Hồ Quang Lộc
...
Hạnh Phúc Vì Có Em Hồ Quang Lộc
...
Bước Chân Âm Thầm Hồ Quang Lộc
...
Bài Thánh Ca Buồn Hồ Quang Lộc
...
Dù ta xa cách Hồ Quang Lộc
...
Vòng tay tình yêu Hồ Quang Lộc
...
Thắm đượm tình quê Hồ Quang Lộc
...
Điệu lâm thôn Trà Vinh Hồ Quang Lộc
...
Yêu em dài lâu Hồ Quang Lộc
...
Đồi thông hai mộ Hồ Quang Lộc
...
Chuyện nghèo giàu Hồ Quang Lộc
...
Cát Bụi Cuộc Đời Hồ Quang Lộc
...
Dù Anh Nghèo Hồ Quang Lộc - Lý Diệu Linh