...
Mưa Nửa Đêm Hồ Quang Lộc
...
Mandoley Hồ Quang Lộc
...
Khiêu Vũ Bên Em Hồ Quang Lộc
...
Con Tim Mù Lòa Hồ Quang Lộc
...
Tết Quê Nhã Phương - Hồ Quang Lộc
...
...
LK Mùa Đông Hồ Quang Lộc
...
Duyên Kiếp (feat) Hồ Quang Lộc
...
Phượng Buồn Hồ Quang Lộc - Mai Phương Thảo
...
Anh ở Đầu Sông Em Cuối Sông Hồ Quang Lộc - Diễm Quỳnh
...
Ngưu lang chức nữ remix Hồ Quang Lộc
...
Hai Đứa Mình Yêu Nhau Hồ Quang Lộc - Vy Thúy Hằng
...
Đường Về Hai Thôn Hồ Quang Lộc - Vy Thúy Hằng
...
Ngày Đá Đơm Bông Remix Hồ Quang Lộc
...
Duyên Kiếp Remix Hồ Quang Lộc