...
Bye bye Yến Phương
...
Dẫu có lỗi lầm Yến Phương
...
Anh Yến Phương - Đức Vinh
...
Yêu thương mong manh Yến Phương
...
Thôi đừng chiêm bao Yến Phương
...
Quên Yến Phương
...
...
Mừng xuân mới Yến Phương
...
Mưa cuối tuần Yến Phương
...
Mộng đẹp Yến Phương
...
Khi em ra đi Yến Phương
...
...
Bóng cả Yến Phương
...
Anh đã xa Yến Phương
...
Hương thơm diệu kỳ Yến Phương