...
Câu Chuyện Đầu Năm Remix Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ
...
Trách Ai Vô Tình Remix Saka Trương Tuyền
...
Trách Ai Vô Tình Remix Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ
...
Dù Anh Nghèo (Remix) Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ
...
Cơm Áo Gạo Tiền (Remix) Saka Trương Tuyền - Kim Ny Ngọc
...
Mùa Xuân Xôn Xao Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ
...
Phải Lòng Con Gái Bến Tre Remix Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ
...
Phố Hoa (Remix) Saka Trương Tuyền - Kim Ny Ngọc
...
LK Có Nhớ Đêm Nào Saka Trương Tuyền - Quách Thành Danh
...
LK Tàu Về Quê Hương Saka Trương Tuyền - Quách Thành Danh
...
LK Tôi Là Tôi Saka Trương Tuyền - Quách Thành Danh
...
Hết duyên Saka Trương Tuyền
...
Luyến Lưu Saka Trương Tuyền - Đình Dũng
...
Liên Khúc Xin Đừng Hái Hoa Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ
...
Thề Non Hẹn Biển Remix Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ