...
LK Có Nhớ Đêm Nào Saka Trương Tuyền - Quách Thành Danh
...
LK Tàu Về Quê Hương Saka Trương Tuyền - Quách Thành Danh
...
LK Tôi Là Tôi Saka Trương Tuyền - Quách Thành Danh
...
Hết duyên Saka Trương Tuyền
...
Luyến Lưu Saka Trương Tuyền - Đình Dũng
...
Liên Khúc Xin Đừng Hái Hoa Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ
...
Thề Non Hẹn Biển Remix Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ
...
Thà Trắng Thà Đen Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ
...
Éo Le Cuộc Tình Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ
...
Trai Tài Gái Sắc Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ
...
Đời Không Như Là Mơ Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ
...
Cung Đàn Có Em Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ
...
Có Nhớ Đêm Nào Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ
...
Tâm Sự Với Em Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ
...
Huyền Thoại Nàng Tiên Cá Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ