...
...
Đôi Mắt Người Yêu Vũ Phong Sơn
...
Ngày Cha Đi Vũ Phong Sơn - Bé Vi Tiểu Nhã
...
Lần Đầu Rước Lễ Vũ Phong Sơn - Bé Vi Tiểu Nhã
...
Hạt Muối Quê Hương Giao Linh - Vũ Phong Sơn
...
Khoai Mì Quê Ngoại Giao Linh - Vũ Phong Sơn
...
Mai Xuân Vũ Phong Sơn
...
Mưa Đêm Vũ Phong Sơn
...
...
Xót Xa Vũ Phong Sơn
...
Nỗi Buồn Sa Mạc Vũ Phong Sơn
...
Mùa Đông Về Chưa Em Vũ Phong Sơn
...
Nắng Đẹp Miền Nam Vũ Phong Sơn
...
Bàn Tay Tiên Vũ Phong Sơn
...