...
Mối duyên quê Giang Trường - Phương Cẩm Ngọc
...
Xin đừng hái hoa Giang Trường - Phương Cẩm Ngọc
...
Chỉ là phù du Giang Trường - Phương Cẩm Ngọc
...
Thất tình Giang Trường - Phương Cẩm Ngọc
...
Không phải tại chúng mình Giang Trường - Phương Cẩm Ngọc
...
Ai Giàu Ba Họ, Ai Khó Ba Đời Ôn Bích Hà - Giang Trường
...
Đau lắm cũng đành Giang Trường - Châu Kim Kha
...
Lòng Mẹ Thế Anh - Giang Trường
...
Tương tư nàng ca sĩ Giang Trường - Giang Thanh
...
Tương tư nàng ca sĩ Giang Trường
...
Tình nghèo có nhau Giang Trường
...
Nỡ quên sao em Quách Sỹ Phú - Giang Trường