...
Con Đò Của Mẹ Trọng Tấn
...
Cuộc Đời Vẫn Đẹp Sao Trọng Tấn - Thanh Hoa
...
Dòng Sông Ký Ức Trọng Tấn
...
Dòng Sông Linh Thiêng Trọng Tấn
...
Gửi Em Ở Cuối Sông Hồng Trọng Tấn - Thanh Hoa
...
...
...
...
...
Mẹ Yêu Con Trọng Tấn - Tùng Dương
...
Miền Tam Hợp Trọng Tấn
...
Tôi Đưa Em Sang Sông Trọng Tấn
...
...
Riêng Một Góc Trời Trọng Tấn
...
Chiếc Lá Cuối Cùng Trọng Tấn