...
Người Khác (Piano R&B Ver.) Phan Mạnh Quỳnh
...
Có Một Nơi Như Thế Phan Mạnh Quỳnh
...
Vợ Người Ta (DJ Pofly Remix) Phan Mạnh Quỳnh
...
Vợ Người Ta (Hoaprox Remix) Phan Mạnh Quỳnh
...
Người Khác (ft. Drum7) Phan Mạnh Quỳnh
...
Yêu nhau nửa ngày Phan Mạnh Quỳnh
...
Tình Yêu Mùa Giáng Sinh. Phan Mạnh Quỳnh - Lê Bảo Bình
...
Tri Kỷ (Remix) Phan Mạnh Quỳnh
...
Lời từ trái tim anh Phan Mạnh Quỳnh
...