...
...
...
Đôi Ba Chiếc Lá Rapper Khói
...
...
Mười Hai Giờ Rapper Khói
...
Nightmare Rapper Khói - Tyler D
...
...
Rapper Khói
...
Lửng Lơ Nhiều ca sĩ
...
Có Bao Giờ Nhiều ca sĩ
...
Thiên Đường Rapper Khói
...
Là Bao Xa Rapper Khói - Black Apple
...
Như Chưa Bao Giờ Rapper Khói
...
Nếu Em Ở Lại Rapper Khói
...
Mưa Ơi Rapper Khói