...
Trống vắng Jimmy Nguyễn
...
Tình xưa nghĩa cũ 2 Jimmy Nguyễn
...
Người phu xe Jimmy Nguyễn
...
Tinh Nhu La Bay Xa Jimmy Nguyễn
...
ta tro ve Jimmy Nguyễn
...
Đêm cô đơn Jimmy Nguyễn
...
Mưa Tuyết Jimmy Nguyễn
...
Tiếc Nuối Jimmy Nguyễn
...
Tình Yêu Là Gì Jimmy Nguyễn
...
Linda Jimmy Nguyễn
...
Chờ Em Jimmy Nguyễn
...
Tình Yêu Còn Xa Jimmy Nguyễn
...
Em Jimmy Nguyễn
...
Trống Vắng Jimmy Nguyễn
...
Giấc Mơ Qua Jimmy Nguyễn