...
...
Lần Đầu Lần Cuối Đàm Vĩnh Hưng
...
Giọt Lệ Đài Trang Đàm Vĩnh Hưng - Hoài Lâm
...
Mùa Thu Trong Mưa Đàm Vĩnh Hưng
...
Ngày Vui Qua Mau Đàm Vĩnh Hưng
...
Ngày Buồn Đàm Vĩnh Hưng
...
Ba Tháng Tạ Từ Đàm Vĩnh Hưng
...
Yêu Em Dài Lâu Đàm Vĩnh Hưng
...
Xót Xa Đàm Vĩnh Hưng
...
Nắng Chiều Đàm Vĩnh Hưng
...
Dù Anh Nghèo Đàm Vĩnh Hưng - Hà Vân
...
Biển Tình Đàm Vĩnh Hưng
...
...
Giã Từ Đêm Mưa Đàm Vĩnh Hưng
...
Nếu Đời Không Có Em Đàm Vĩnh Hưng