...
...
Đợi chờ Đàm Vĩnh Hưng
...
...
Đợi em trong mơ Đàm Vĩnh Hưng
...
Bài Ca Tình Nhớ Đàm Vĩnh Hưng
...
Chiếc Vòng Cầu Hôn Đàm Vĩnh Hưng
...
...
...
Chén Đắng (Live Version) Đàm Vĩnh Hưng
...
...
Cảm Ơn Một Niềm Đau Đàm Vĩnh Hưng
...
Con đường xưa em đi Đàm Vĩnh Hưng
...
...
Chuyện Phim Tôi (Remix) Đàm Vĩnh Hưng
...
Có Lời Nào Ta Lỡ Quên Đàm Vĩnh Hưng