...
Thì Thầm Mùa Xuân Beat Châu Khải Phong
...
Ke Viet Ngon Tinh EDM Châu Khải Phong
...
Ke Viet Ngon Tinh DJ Trang Moon Châu Khải Phong
...
Ke Viet Ngon Tinh Ciray Remix Châu Khải Phong
...
Ke Viet Ngon Tinh Bibo Remix Châu Khải Phong
...
Hi Sinh Tất Cả Vì Em Remix Châu Khải Phong
...
...
...
Như Là Tình Yêu Remix Beat Châu Khải Phong
...
...
Em Là Món Quà Vô Giá Beat Châu Khải Phong
...
...
Anh Sẽ Tập Quên Remix Châu Khải Phong
...
Em Là Niềm Đau Châu Khải Phong
...
Hết Duyên Tình Tan Beat Châu Khải Phong - Pháo