...
Anh Không May Mắn Châu Khải Phong
...
Chỗ dựa bình yên Châu Khải Phong - Nguyên Chấn Phong
...
...
Số Nghèo Châu Khải Phong
...
...
Chiều Xuân (Remix) (Beat) Châu Khải Phong
...
...
Anh Cần Em Châu Khải Phong - Khang Việt
...
Anh Thích Em Như Xưa Châu Khải Phong
...
Đớn Đau Anh Vẫn Yêu Châu Khải Phong
...
Nếu Cứ Như Vậy Châu Khải Phong
...
Thì Thầm Mùa Xuân Remix Châu Khải Phong
...
Khi Nào Em Buồn (Remix) Châu Khải Phong
...
Sóng Tình Remix Châu Khải Phong
...
Hãy Chỉ Cho Anh Châu Khải Phong