...
Cha Mẹ Tình Thiêng Liêng Võ Hoàng Lâm - Xuân Hòa
...
Bóng Dáng Mẹ Hiền Võ Hoàng Lâm
...
Câu Hát Tình Quê Võ Hoàng Lâm
...
Hoài Công Dã Tràng Võ Hoàng Lâm
...
Hoài Niệm Cha Võ Hoàng Lâm
...
Hãy Sống Yêu Đời Võ Hoàng Lâm
...
Em Có Hay Mùa Xuân Về Võ Hoàng Lâm
...
Đò Sang Ngang Võ Hoàng Lâm
...
Điệu Dân Ca Buồn Võ Hoàng Lâm
...
Điệp Và Lan Võ Hoàng Lâm
...
Đêm Mưa Nhớ Mẹ Võ Hoàng Lâm - Xuân Hòa
...
Em quên điệu lý tình quê Thái Phong - Võ Hoàng Lâm
...
Câu hát tình quê Thái Phong - Võ Hoàng Lâm
...
Đừng Nói Xa Nhau Võ Hoàng Lâm - Ngọc Mỹ
...
Đường về miền Trung Võ Hoàng Lâm