...
...
Nhớ Nhau Hoài (Tân Cổ) Võ Minh Lâm - Phương Cẩm Ngọc
...
...
...
...
Lòng mẹ Tân cổ Võ Minh Lâm
...
vọng cổ Võ Minh Lâm
...
lý bông dừa Võ Minh Lâm
...
Trích đoạn Bến nước Ngũ Bồ 2 Võ Minh Lâm - Quế Trân
...