...
...
...
...
...
Hula Hula Đạt G - Huỳnh James
...
...
Buông Bàn Tay Thật Nhanh Đạt G - DuUyen
...
Emme Đạt G - DuUyen
...
Hôm Nay Em Lạ Quá Masew - B Ray
...
Hôm nay em lạ quá Masew - Bray
...
Xin Nhiều Ca Sĩ - Đạt G
...
...
Cưới Thôi Masew - B Ray
...
Cưới thôi Nhiều ca sĩ
...
Ái Nộ Masew - Khôi Vũ