...
Xuân yêu thương Nguyễn Minh Anh
...
Ánh trăng hồng gấm Nguyễn Minh Anh
...
...
Hoàng hôn màu tím Nguyễn Minh Anh
...
Dối lòng Nguyễn Minh Anh
...
...
...
Ghen Nguyễn Minh Anh
...
Đại Nguyện Quan Thế Âm Nguyễn Minh Anh
...
Pha Lê Tình Yêu Saka Trương Tuyền - Nguyễn Minh Anh
...
Mẹ Đã Cho Con Bầu Trời Nguyễn Minh Anh - Bảo Huy
...
Hồi Ký Mẹ Yêu Nguyễn Minh Anh - Thái Huy
...
Mẹ Đã Cho Con Bầu Trời Nguyễn Minh Anh
...
Cho vừa lòng em Nguyễn Minh Anh
...
Con đường mang tên em Nguyễn Minh Anh