...
Cần Một Điểm Tựa Nhật Kim Anh
...
Liên khúc Hoa mười giờ Lương Gia Huy - Nhật Kim Anh
...
Đời Nó Bạc Nhật Kim Anh
...
...
Người Nặng Tình Nhật Kim Anh
...
Hey ho Lương Gia Huy - Nhật Kim Anh
...
Bó tay chấm com Nhật Kim Anh - Foni Trung
...
Án mây xám Nhật Kim Anh
...
Ngọn Nến Tình Yêu Nhật Kim Anh
...
Lâu Đài Cát Nhật Kim Anh
...
Giữ Lại Một Chút Nhật Kim Anh
...
...
10 phút yêu Nhật Kim Anh
...
Thà Trắng Thà Đen Nhật Kim Anh
...
Lời yêu Nhật Kim Anh