...
Về quê cùng anh Nguyễn Đình Chương
...
Tôi thấy thương tôi Nguyễn Đình Chương
...
Tình ca đã qua 3 Nguyễn Đình Chương
...
Tình ca đã qua 2 Nguyễn Đình Chương
...
Thiếu vắng Nguyễn Đình Chương
...
Ta đã từng yêu Nguyễn Đình Chương
...
Tình ca đã qua 1 Nguyễn Đình Chương
...
Nỗi lòng Nguyễn Đình Chương
...
Nhớ Nguyễn Đình Chương
...
Mênh mang Nguyễn Đình Chương
...
Day dứt Nguyễn Đình Chương
...
Vắng Nguyễn Đình Chương
...
Nghĩa Mẹ Nguyễn Đình Chương
...
Phố Buồn Tênh Nguyễn Đình Chương
...
Tình Buồn Nguyễn Đình Chương