...
Trăng Về Thôn Dã Dương Hồng Loan
...
Trai Tài Gái Sắc (Remix) Khưu Huy Vũ - Dương Hồng Loan
...
Tình Yêu Trả Lại Trăng Sao Dương Hồng Loan - Hoàng Ngọc Anh
...
Tình Vội Chia Ly Duy Trường - Dương Hồng Loan
...
Tình Dã Tràng Dương Hồng Loan - Tuấn Khương
...
Tình Cây Mía Lau Khưu Huy Vũ - Dương Hồng Loan
...
Tiễn Người Đi Dương Hồng Loan
...
Tình Ấm Chiều Quê Lê Sang - Dương Hồng Loan
...
Sa Mưa Giông Dương Hồng Loan
...
Giọt Lệ Đài Trang Dương Hồng Loan - Ân Thiên Vỹ
...
LK Như Một Cơn Mê Khưu Huy Vũ - Dương Hồng Loan
...
...
Liên Khúc Đính Ước Lưu Chí Vỹ - Dương Hồng Loan
...
LK Chúc Xuân Dương Hồng Loan - Huỳnh Nguyễn Công Bằng
...
Lệ Đời Remix Lưu Chí Vỹ - Dương Hồng Loan