...
Hoa Tím Người Xưa Khưu Huy Vũ
...
...
Đâu Dám Trèo Cao Nhiều ca sĩ
...
Duyên Kiếp Khưu Huy Vũ - Yến Ngọc
...
Đâu Dám Trèo Cao Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
...
Giọt Lệ Đài Trang Remix Lương Gia Huy - Khưu Huy Vũ
...
Gãy Đôi Cùng Đàn Dương Ngọc Thái - Khưu Huy Vũ
...
Đường Tình Đôi Ngả Khưu Huy Vũ - Dương Hồng Loan
...
...
Đón Xuân Remix Khưu Huy Vũ
...
Đạo Làm Con Lưu Chí Vỹ - Khưu Huy Vũ
...
Đập Vỡ Cây Đàn Khưu Huy Vũ - Lê Minh Trung
...
Đồi Thông Hai Mộ Khưu Huy Vũ - Hồng Phượng
...
Đâu Dám Trèo Cao Khưu Huy Vũ - Giáng Tiên
...
Đau Xót Lý Mồ Côi Khưu Huy Vũ