...
Tự Tình Khúc Hồng Nhung - Quang Dũng
...
Tiễn Đưa Quang Dũng
...
Phút Âm Buồn Quang Dũng
...
...
Nuối Tiếc Quang Dũng
...
LK Đức Huy Quang Dũng - Ý Lan
...
Anh Còn Nợ Em Quang Dũng
...
...
...
Khi bong bóng bay Quang Dũng
...
Đêm cô đơn Hồng Nhung - Quang Dũng
...
Còn yêu em mãi Quang Dũng - Phương Thùy
...
Em tuyệt vời Quang Dũng
...
Mùa xuân ơi Quang Dũng
...