...
Bạc Trắng Lửa Hồng Dương Ngọc Thái - Vĩnh Thuyên Kim
...
Người Chồng Xa Xứ Dương Ngọc Thái - Vĩnh Thuyên Kim
...
Dối Người Dối Lòng Dương Ngọc Thái - Vĩnh Thuyên Kim
...
...
Hờn Trách Con Đò Vĩnh Thuyên Kim
...
Duyên Phận Vĩnh Thuyên Kim
...
Giọt đắng Dương Ngọc Thái - Vĩnh Thuyên Kim
...
Rẽ Trái Rẽ Phải Vĩnh Thuyên Kim
...
Người Ta Đã Bỏ Em Rồi Vĩnh Thuyên Kim
...
Lời Cám Dỗ Vĩnh Thuyên Kim
...
...
Hối Hận Vĩnh Thuyên Kim
...
Chợt Buồn Vĩnh Thuyên Kim
...
Nonstop Remix 2013 Vĩnh Thuyên Kim
...
Non Stop Vĩnh Thuyên Kim