...
Xót Xa Mình Ên Thạch Thảo
...
Tình Mãi Trao Anh Thạch Thảo
...
Cao Cung Lên Vũ Hoàng
...
Đạo Nghĩa Vợ Chồng Thạch Thảo - Vũ Hoàng
...
...
Noel Buồn Nhất Vũ Hoàng
...
Đa Nghi Như Vợ Tui Thạch Thảo - Vũ Hoàng
...
...
...
Ghen Tuông Vợ Chồng Thạch Thảo - Vũ Hoàng
...
...
...
Mộng Thắm Duyên Tình Thạch Thảo - Vũ Hoàng
...
Lời Con Xin Chúa Thạch Thảo - Vũ Hoàng
...
Hai Mùa Noel Thạch Thảo - Vũ Hoàng