...
Xuân Quê Tôi Vy Oanh - Quang Linh
...
...
LK Bài Thánh Ca Buồn Vy Oanh - Nguyễn Hồng Ân
...
Ngày Tết Việt Nam Vy Oanh - Nguyễn Đức Quang
...
Ngày Xuân Long Phụng Sum Vầy Vy Oanh - Nhiều Ca Sỹ
...
...
...
Mùa Xuân Xôn Xao Vy Oanh - Nguyễn Phi Hùng
...
Mẹ hiền Vy Oanh
...
Đoản ca xuân Vy Oanh - Nguyễn Phi Hùng
...
...
Fly Vy Oanh
...
Đồng xanh Vy Oanh
...
Giao mùa Vy Oanh
...
Ước chi Vy Oanh