...
Chồng Xa Khang Lê
...
Chiếc Xuồng Khang Lê
...
...
...
...
Gợi Nhớ Quê Hương Hồ Quang Lộc - Khang Lê
...
Lòng mẹ Nhiều ca sĩ
...
Xin Lỗi Anh Hồng Mơ - Khang Lê
...
Tình Muộn Hồng Mơ - Khang Lê
...
Quán Nửa Khuya Hồ Quang Lộc - Khang Lê
...
...
Lỗi Hẹn Cùng Ca Dao Khang Lê - vân My
...
Tuyết lạnh Khang Lê - Phương Lan
...
Định mệnh Khang Lê - Phương Lan
...
Xin lỗi anh Trung Hậu - Khang Lê