...
Hình Bóng Quê Nhà Văn Hương
...
Mối Duyên Quê Văn Hương - Hồ Phương Liên
...
...
Thân Chùm Gửi Văn Hương
...
Thương Em Gái Quê Như Ý - Văn Hương
...
...
Uớt Lem Chữ Đời Văn Hương
...
...
Áo Mới Cà Mau Văn Hương - Bằng Chương
...
Hương tóc mạ non Văn Hương
...
...
Xuân đẹp làm sao Văn Hương
...
...
Giã từ Văn Hương
...