...
Mối Duyên Quê . Lâm Quang Long - Tuyết Vân Hà
...
Chiều sân ga Thy Nhung - Lâm Quang Long
...
Éo Le Cuộc Tình Lâm Quang Long