...
Sông Quê Lê Sang - Kim Thoa
...
...
...
...
...
...
Nói Với Người Tình Randy - Kim Thoa
...
Nhớ Người Yêu Randy - Kim Thoa (Hoa Hậu)
...
...
...
Duyên Quê Lê Sang - Kim Thoa
...
Kiếp Nghèo Quách Thành Danh - Kim Thoa
...
Chiều Cuối Tuần Randy - Kim Thoa (Hoa Hậu)
...
LK Disco 3 Nhiều ca sĩ
...
Lỡ Thương Nhau Rồi Lê Sang - Kim Thoa