...
Bài Ca Tết Cho Em Tô Huân Vũ
...
Ba Tháng Tạ Từ Tô Huân Vũ
...
Anh Còn Nợ Em Tô Huân Vũ
...
Ai Khổ Vì Ai Tô Huân Vũ
...
Đời Sương Gió Tô Huân Vũ
...
Chỉ Còn Chúng Ta Tô Huân Vũ
...
Đừng Tìm Nhau Nữa Tô Huân Vũ
...
Giọt Cà Phê Đắng Tô Huân Vũ